December 12, 2018 ~ Shabbat VAYIGASH. Maqam BAYAT.

אברהם דיין חזק

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
1691 אשיר אני בבית מעוני Maqam Saba
samfranco.com