December 13, 2018 ~ Shabbat VAYIGASH. Maqam BAYAT.

ישעיה עטיה חזק

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
2044 יה ריב את יריבי ולמהריסי Maqam Hoseni
samfranco.com