December 12, 2018 ~ Shabbat VAYIGASH. Maqam BAYAT.

ישראל בר שלום

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
1339 יחזיק רטט נודיך ליבי ובקרבי ביתר Maqam Mahour
samfranco.com