June 21, 2018 ~ Shabbat HUQAT. Maqam HOSENI.

עזרא אפרים

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
947 ערכו שירים גם רננים Maqam Shahawarkh קדיש
2090 ערכו שירים גם רננים אפרים Maqam Hoseni
samfranco.com