June 2, 2020 ~ Shabbat NASO. Maqam SABA.

עזרא אפרים

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
947 ערכו שירים גם רננים Maqam Shahawarkh קדיש
2090 ערכו שירים גם רננים אפרים Maqam Hoseni
samfranco.com