December 16, 2018 ~ Shabbat VAYIGASH. Maqam BAYAT.

David Hai Major

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
933 514c אנא השב Maqam Shehnaz Recording
samfranco.com