October 16, 2018 ~ Shabbat LEKH LEKHA. Maqam SABA.

Isaac Luria

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Baqashot 28 35 יום זה לישראל Maqam Mehayar-Bayat Mehayar-Bayat. Archives
E. Menaged
Ohabe Zion 1960
שמחים
samfranco.com