May 23, 2017 ~ Shabbat KALLAH. Maqam HOSENI.

Yisshaq Abadi

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
651 162d אל חביב Maqam Mahour Recording
samfranco.com