December 12, 2018 ~ Shabbat VAYIGASH. Maqam BAYAT.

Yisshaq Abadi

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
651 162d אל חביב Maqam Mahour Recording
samfranco.com