December 12, 2018 ~ Shabbat VAYIGASH. Maqam BAYAT.

Yisshaq Mazouz

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
817 472f אלי עמלי ראה Maqam Sigah Recording
samfranco.com