December 17, 2017 ~ Shabbat VAYIGASH. Maqam BAYAT.

Shaharit

samfranco.com