January 18, 2020 ~ Sh SHEMOT. M RAST.

Ajam - عجم

Introduction

עג'אם /  עג'ם - This maqam originated and is named after Persia (Iran), which translates to Ajam in Arabic.

Ajam means "foreigner" in Arabic... Typically referring to the Persians.

 Ajam is the Arabic equivalent of the Western Major scale.

 This maqam is linked with festivity and joy.

 There are many patriotic tunes in this maqam.

 It contains many pizmonim that are associated with holidays and weddings.

Ajam trichord: starting on B.

Index

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Baqashot 37 45 מלא פי שירה Raphael Tabbush Ajam. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Archives
Yosef Hamaoui
I. Cabasso
G. Shrem
G. Shrem
Ohabe Zion 1960
D Tawil- Nishmat
נקדישך
105.1 אפטיר שפה שחר עיפה Petiha
Ajam 201 165 ישא ברכה Raphael Tabbush This "Golden Song" was written in 1893 in honour of the Jerusalem induction ceremony of Hakham Yaaqob Shaoul Elyashar as Rishon Lesiyon. Tabbush trained two choirs to sings this song at that event. Songs contains allusions to the 10 Sefirot. Tabbush Manuscript I. Cabasso- Nishmat
Yosef Hamaoui
G. Shrem
Recording
נשמת
Ajam 201.01 165a את יפה הראיני
Ajam 202 166 מעוז צור "Maoz Sur Yeshuati" (AJAM, page 166), a piece from the 13th century Eastern Europe, is considered the most famous Jewish hymns for the festival of Hanukkah. The name of the song, meaning "Strong Rock, My Salvation," is a reference to God, and the song, throughout its 6 stanzas (acrostic: מרדכי חזק), recounts the many times that God saved the Jewish people. The hymn retells Jewish history in poetic form and celebrates deliverance from four ancient enemies, Pharaoh, Nebuchadnezzar, Haman, and Antiochus. In the first stanza, it says that God saved us during the times when the enemies are about to slaughter us, and this is when we rededicated the altar, a reference to the festival Hanukkah. The melody of this piece, according to Cantor Birnbaum of Konigsberg, is adapted from the old German folk-song "So weiss ich eins," and has been widely spread among German Jews as early as 1450. It has become tradition to sing the first verse of this song after lighting the Hanukkah candles. M Kairey
G. Shrem
Recording
Knis Ades- Rau Banim
Eliahu Saal- Qaddish
כתר
Ajam 203 167 שיר אגיד Alludes to the ten sefirot that God used to create the world. Tabbush Manuscript Yosef Hamaoui
Yosef Hamaoui - Qaddish
Y. Bozo
G. Shrem
G. Shrem
Recording
Eliahu Saal- Qaddish
שמחים
Ajam 204 168 אל בנה יה Hayim Eliyahou
ממצרים
Ajam 205 168 מלך רחמן Raphael Tabbush Melekh Rahman (AJAM, page 168), or "Merciful King," is considered the ultimate wedding song. It was composed in Aleppo, circa 1897, by H Raphael Tabbush (d. 1918), for his close student, H Moshe Ashear (d. 1940), in honor of his wedding to Salha, the daughter of Mr Yaaqob Shamah. The acrostic is "Moshe" and names of family members (Moshe, Yaaqob, Shaol, Simha, Shelomo) are alluded to. The melody is from the Arabic song "Doom Ya Zaman." There are three stanzas in this song. The first two stanzas are from the point of view of the community; asking God to save the nation, and also to join in the happiness of the Hatan and Kallah on their wedding day. The third stanza, however, is from the view of the Hatan; asking to be blessed with the Blessing of Abraham. For Shabbat Vayesse, this melody can be applied in the prayers for Nishmat. The pizmon can be associated with this perasha, because we read about Jacob's wedding. Moshe Ashear and Family M Kairey
E. Menaged
Yosef Hamaoui
Fule Yanani
SCC Choir
G. Shrem
Recording
Eliahu Saal- Qaddish
Charlie Chehebar- Naqdishakh
Recording
נשמת
Ajam 208 169 איברי יאמרו הב Raphael Tabbush Tabbush Manuscript I. Cabasso- Nishmat
G. Shrem
G. Shrem
I Cabasso- Opening & Nishmat
G Shrem- Nishmat
נשמת
Ajam 210 170 בעיר חמדה Raphael Tabbush
Ajam 212 171 מקדש בנה בו Shabbat Teruma or Vayaqhel. About building of the temple. Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
Arabic
פזמון
Ajam 214 172 אני לקראת Raphael Tabbush Engagement or Wedding. Yosef Hamaoui
I. Cabasso
G. Shrem
G. Shrem
Recording
Eliahu Saal- Qaddish
ממצרים
Ajam 215 173 מקהלות עם Mordechai Abadi Torah or Hatan. A Z Idelsohn notes, 1923 M Kairey
G. Shrem
Fule Yanani
Saul Nobeh Betesh
G. Shrem
Recording
I Cabasso
Eliahu Saal- Qaddish
נקדישך
Ajam 216 173 יחיד רם שוכן בשחק
Ajam 217 174 בקול רנה וצהלה Raphael Tabbush For a wedding. Same melody of the pizmon "Kabir Koah." Melody that we have for this song is from the notes of Idelsohn, 1923. Tabbush Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 Leslie Grazi
M Faiena
Recording
DMB Wedding
G Shrem - Naqdishakh
Ajam 218 174 רוח נכון יה חדש לי Raphael Tabbush Tabbush Manuscript
Ajam 219 175 אל יוצר העולמות Tabbush Manuscript
Ajam 220 175 אל מלא הנחסר Passover. I. Cabasso
E. Menaged
Fule Yanani
G. Shrem
Recording
אל ההודאות
Ajam 221 176 אלה אלה הבה Raphael Tabbush Tabbush Manuscript G. Shrem
Recording
ה' מלך
Ajam 221.01 176a סוכה ולולב Sukkot. There are many melodies to this pizmon; including Maqam Ajam and Saba. J. Mosseri
Recording
Recording
Iraqi Recording
Ajam 222 177 רוזני חי אתה וגאוני Raphael Tabbush Tabbush Manuscript
Ajam 223 177 חי ורם חיש לעמך צירם חי Rast or Ajam. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript שמחים
Ajam 224 177 ינון שמו Matan Torah. Tabbush Manuscript G. Shrem
Yosef Hamaoui
I. Cabasso
G. Shrem
Recording
שועת עניים
Ajam 225 178 לבית אל אבא בחבה Raphael Tabbush DMB
D Kassin - EH
Ajam 226 178 אל חי ורם Raphael Tabbush Tabbush Manuscript
Ajam 227 179 רועה נאמן הוא Raphael Tabbush Matan Torah. Tabbush Manuscript G. Shrem
Fule Yanani
I. Cabasso - Qaddish
G. Shrem
Recording
I Cabasso
כתר
Ajam 228 179 אל רמה ימינך Raphael Tabbush Hatan Me'Onah. Tabbush Manuscript Yom Tob Yanani
David Sebi
Recording
שועת עניים
Ajam 229 180 אל רם ארנן Raphael Tabbush Tabbush Manuscript M Kairey
Fule Yanani
Recording
Ajam 230 180 ראה ה' כי צר לי Raphael Tabbush Shabbat Nahamu. Discusses the destruction of the temple and then ends with consolation. Fule Yanani
כתר
Ajam 232 181 צורי גואלי יה ישראל בר משה Written by R Israel Najara. Attiah Manuscript Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript I. Dayan
Iraqi Recording
נקדישך
Ajam 234 186 מי יספר חסדי האל Moses Ashear Hedaya. Alludes to the Ten Sefirot that God used to create the world. It's melody is taken from the 1888 Princeton University song called "The Orange and the Blue." Ashear Manuscript Leaflet I. Cabasso
E. Menaged
E. Menaged 2
G. Shrem
נשמת
Ajam 235 187 מי זאת הנשקפה Moses Ashear Its melody is taken from the Neapolitan song "Santa Lucia", by Teodoro Cottrau, Written in honor of the birth of a baby girl. The text begins with a paraphrase of Song of Songs 6:10: "Who is she that shines through like dawn, tired. She is radiant and beautiful, the pleasing daughter of Zion." Written for Hebrat Qadimah which was a Zionistic society as the words of the song clearly indicate and not a community synagogue. Ashear wrote this song before 1928. Ashear Manuscript I. Cabasso
M. Nadaf
שמחים
Ajam 236 188 מרומם על כל רם Moses Ashear Ashear Manuscript
Ajam 237 188 מתי יפרח עם הנאמן Moses Ashear Ashear Manuscript
Ajam 238 189 מפעלות אלהים חזו Moses Ashear Sam Franco. PS 62 song. Ashear Manuscript Yosef Hamaoui
Y Hamaoui - Keter
Y Hamaoui- El Hahodaot
G. Shrem
G. Shrem
Recording
אל ההודאות
Ajam 239 189 מלאכי מרום Moses Ashear Wedding of Isaac and Fortunee Betesh. German melody. Ashear Manuscript Photograph of Isaac S Betesh and Fortunee Antebi I. Cabasso
I. Cabasso 2
DMB- Wedding of Lauren and Joey Abadi (Sept 2011)
Nahari- Shavat
I Cabasso- SA
שועת עניים
Ajam 240 190 מה נורא מעשיך Moses Ashear Sam Franco. Ashear Manuscript I. Cabasso
אל ההודאות
Ajam 241 191 מקדם אזכיר נפלאות Moses Ashear Intro music to the next song. Ashear Manuscript DMB
Ajam 243 193 אני בפי אביע Moses Ashear Mizrachi. Ashear Manuscript I. Cabasso - Nishmat
G. Shrem
שמחים
Ajam 244 193 בקול רנה גילה וצהלה Moses Ashear Wedding song. Ashear Manuscript G. Shrem
Ajam 245 194 יה שוכני סנה Moses Ashear Esses. Ashear Manuscript S. Hassoun
Recording
Ajam 246 194 יה שוכן זבול Moses Ashear Sutton. Ashear Manuscript I. Cabasso
I. Cabasso 2
Ajam 247 195 מה יפית ומה נעמת Moses Ashear Written for Hebrat Qahal Qadosh Magen David. Tune is "The Star Spangled Banner." Written by Ashear pre 1928. I. Cabasso
Ajam 248 196 הלל יה עם ישראל Moses Ashear Hatan Yehezqel Haim Shalom. Tishri 1929. Leaflet
Ajam 249 197 מי ימלל גבורות אל Moses Ashear Bar Misvah of Bechor Shelomo Schwecky. August 18, 1936. Leaflet Arabic: Yalli Chagak Elanine
Ajam 250 199 אל מול דביר אשתחוה Moses Ashear Wedding of Abraham Moshe Cohen; April 2, 1940. Abdel Wahab song is called "Yadi El Na3eem". Leaflet M. Nadaf
M. Nadaf 2
Arabic
1
Recording
Recording
קדיש
Ajam 251 200 אתה צורי Moses Ashear Wedding of Saul Sedaqa Ashkenazi; January 21, 1934. Melody of Syrian National anthem. Leaflet M. Nadaf
Ajam 252 202 שירו שירה חדשה Ezekiel Hai Albeg Inauguration of Ahi Ezer Synagogue. Written in honor of H Murad Maslaton. Congregation Ahi Ezer M. Nadaf
Ajam 253 202 מלכי אתה פודי Murad Maslaton Bar Misvah of Sion Maslaton. J. Mosseri
G. Shrem
כתר
Ajam 254 203 יאריך ימים על ממלכתו ישראל בן משה Shabbat Shofetim, because it mentions the blessing of longevity for a new king. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript E. Sayegh
E. Menaged
E. Menaged 2
M. Nadaf
I. Cabasso - Nishmat
I. Cabasso - Nishmat 2
Isaac Cabasso- Nishmat- 3
G Shrem- Nishmat
נשמת
Ajam 254.1 203a רנו שיר הלל Rabbi Harold Sutton's wedding song. Composed by Rabbi Shimon H Alouf. Recording
Eliahu Saal- Qaddish
Yehezqel Sion
Ajam 254.2 203b שם יה עליך Written for the Bar Misvah of Joey Sutton, son of Sheffy and Victor Sutton; 1995. Recording
Eliahu Saal- Qaddish
Recording
Ajam 254.3 203c ראו כמה גדולה Wedding of Bobby (Elliot) and Elaine Dweck; November 1992. Y Shitrit
Ajam 254.5 204a יום זה ישיר ירון Raphael Yair Elnadav Bar Misvah of Morris Mickey Abraham. 1981. Photograph of Morris Mickey Abraham R. Elnadav
Ajam 254.6 204c הודו לה' כי טוב Bar Misvah of Eddie Sitt, grandson of Mr Ralph Tawil. 1982. Pizmon
Ajam 254.7 204e רמ"ח אברי "The Wheat Song." Bar Misvah of Moe Abraham Tawil (May 23, 1982). Tawil & Cabasso
Saul Nobeh Betesh
Recording
Eliahu Saal- Qaddish
254.91 203f Yah Ma Banait Used for Qaddish by G. Shrem on Shabbat Shirah. I. Cabasso- Nishmat
Arabic
Recording
קדיש
254.92 El Hob Sultano Qasi Hazzan Zaki Mourad singing EL HOB SULTANO QASI, a dawr in maqam Geharka. Hakham Moshe Ashear used it for Qadish on the 2nd day of Shabou'ot in 1938 & 1940. Arabic- Z. Mourad
קדיש
254.93 אנא פדה יה Melody is a Turkish march. Pizmon is by R Meir Waknin, 1882. Ana Pede Yah (Pizmon from 1882) E. Sayegh: Haleluyah
הללויה
254.993 אהלל רפא מכאובי Y. Bozo
Berakhot ברכות 531 ברכת קידושין ואירוסין Wedding Ceremony. Mahzor Aram Soba 1527 Nahari
Y Hamaoui
655 203n אל חי עיני יה Recording
Recording
744 577 ישלח משמים נזר זהר וחן
753 203k אני אליך איומה MTabouni Recording
Eliahu Saal- Qaddish
754 203m נא שים הודך עלי YMizrachi Recording
798 203g חביבי אתה ורוחי אתה MMustacchi Recording
Eliahu Saal- Qaddish
Recording
799 203h השבת בחרתי לעם MMustacchi Recording
Recording
800 203i מי שם חקר אבי MMustacchi Recording
Recording
801 203p שם יה עליך בר מצוה YSouneh Recording
802 203p רחם עלי יה אב הרחמן MHabusha Recording
1299 אלי צורי וגואלי קרא דרור אל קהלי אברהם חזק
1301 אלי אדיר נא יחיד בנה נא
1302 אמונות אל עד שחקים אברהם חזק
1303 דובר צדק יבא נא דוד חזק Yabess Manuscript
1304 דרכי נפשי עוז הללי דוד חזק
1305 ירום ויתעלה שמך ישעיה נשמת
1306 מי כמוך אל עושה פלא משה Shir Ushbaha, 1921 Iraqi- Maqam Ajam
1307 מעונה אלוהי קדם משה חזק Yabess Manuscript Shire Zimrah, Algiers, 1889 נקדישך
1308 מוחץ רופא רפאיני מרדכי Shire Zimrah, Algiers, 1889 נשמת
1309 דר בשמי שמי עלייה דוד חזק
1310 יום וליל לך אשיחה יוסף דוד חזק
1311 יביע אומר אמרותיו יוסף דוד חזק
1312 אדיר אתה אדון עולם אברהם
1313 אל רם ונישא שוכן עד אברהם
1314 יערב מהללי בשפתי רננה יצחק
1315 מלך עולם דר מעלה משה חזק
1316 אוהב חכמה אב ישמח אברהם חזק Yabess Manuscript
1317 ימלא פי שירה בים ידידיה חזק Yabess Manuscript
1319 דליני יה מבור שאון דוד חזק
1320 אגילה ואשמחה בך אברהם חזק
1321 דובר שלום ידו הדה דוד חזק
1322 משים למישור כל עקוב משה
1323 מהרו כל שרים משה שועת עניים
1324 ממלכות הארץ שירו משה Yabess Manuscript אל ההודאות
1325 מתי יצרי זר לפני יוצרי משה
1326 יושב ברומו של עולם יעקב עבדי חזק
1327 יה ציץ ויפרח ככוכב יזרח יוסף
1328 דר בשמי שמי מרגליתא דלית בה דוד חזק
1330 דור ישרים כבירים נאצלים דוד חזק
1331 יקר מחרוץ מפז יוסף דוד
1332 אב רחמן רחם עלינו אהרן חזק
1333 אנא ענה דוד יפה אברהם
1334 יראה אל חי שיר שבחי יוסף דוד חזק
1335 מלך רם שוכן שחק מהר מיכאל Yabess Manuscript
1412 203o יה הצל יונה מחכה Hanukkah song. Attiah Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Recording
Recording
Recording
Eliahu Saal- Qaddish
2232 ערוך אערוך שיר שבחי עזרא
2233 עוטה אור מאיר כשלמה עזרא
2234 עושה שמים בתבונה עזרא
2282 יום יום אשאל ממך
Haggadah הגדה H2 קידוש M. Tawil
Haggadah 2302 כי לא נאה G. Shrem
I Cabasso
Haggadah הגדה H33 מן המצר The melody for "Min hamesar" in the Hallel. G. Shrem- Hallel in Ajam
Agudat Dodim (Buenos Aires)- Nahwand
Agudat Dodim (Buenos Aires)- Sigah
Agudat Dodim (Buenos Aires)- Ajam
דוגמא
2451 פדה יה פדה יה
2452 את יפה
2453 מי כמוך
2454 רועי אל רם
2455 מטל אורך
2456 רחום לך ארנן Hamaoui Manuscript
2457 מלכי חי רצה
2458 רוממה רם
2459 תטהר אל
2712 אלי צורי וגואלי Abraham I Antebi אברהם. Composed by H Abraham Antebi (1765-1858), Chief Rabbi of Aleppo from 1817. Pizmon found in "Ohel Yesharim" book from 1843. Abraham Antebi, Ohel Yesharim, 1843
2713 אבירי לב לי תשמעו Abraham I Antebi אברהם. Composed by H Abraham Antebi (1765-1858), Chief Rabbi of Aleppo from 1817. Pizmon found in "Ohel Yesharim" book from 1843. Abraham Antebi, Ohel Yesharim, 1843
2729 לך אל חי יצחק ירנן "Doulab AJAM" I Cabasso- EH
2730 Ahon Aleq (Abdel Wahab) I Cabasso- Mimisrayim
4015 203e גפני הוא Moses Ashear Recording
Recording
4016 203j ששוני חיש Raphael Tabbush Recording
4017 203k אל גלה לי קץ ימין Haim S Aboud Recording
4018 203l מה נאוו עלי ההרים רגלי Haim S Aboud Recording
Eliahou Ozen- Shavat
Eliahu Saal- Qaddish
4321 ישנתי אז ינוח לי
4322 אהלל לצור קדושי
4323 טיר שלם תנה לי
4324 אקו לאל ואחבהו
4325 יה אל מלך על מלכים
4326 ידך גלה אתה צור
4327 אזנך לי הט
4328 יה אל רם ונשא
4329 ילחם לוחמי אל חי בגבורתי
4330 יה אלי אל גדול שמך
4331 שמחת גילי גואלי
4333 אזנך לי הט
4334 יחיש פדותי אל חי
4796 נהלל בקול זמרה For a wedding. E Sayegh
4797 אלי זרח Ezekiel Hai Albeg
4860 כביר כח פתח פינו בשיר Ashear used this melody a lot for the Qedusha on AJAM days. Nissim Tawil Manuscript G Shrem- Naqdishakh
נקדישך
samfranco.com