May 12, 2021 ~ Shabbat KALA. Maqam HOSENI.

שלמה בר שמואל

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
2095 שוכן עד תישב באיתן Maqam Rahawi Nawah Nawah Shire Zimrah, Algiers, 1889 Yaaqob Bozo - Nishmat
Yaaqob Bozo - Qaddish
נשמת
samfranco.com