November 17, 2017 ~ Shabbat TOLEDOT. Maqam MAHOUR.